Kartlägga barkborrar

Hitta barkborreangrepp med hjälp av drönare och artificiell intelligens.

Läs mer ↓ Kontakt

Fördelarna med barkborreinventering

Snabba resultat

Ett färdigt resultat levereras i regel inom 24 timmar från flygningen.

Tydlig överblick

Skadorna som upptäcks presenteras tydligt i en interaktiv karta.

Behåll virkesvärdet

Eftersom resultatet levereras snabbt kan träden avverkas innan virket är förstört.

Om Barkborreanalyser

Om

Barkborreanalyser

Med hjälp av drönare och ett nytt analysprogram kan vi på Pixellabbet träffsäkert kartlägga alla barkborreangrepp i din skog. Drönaranalysen frigör extra tid genom att upptäcka angreppen i ett tidigt stadie samtidigt som du slipper lägga dyrbara timmar på att själv leta i skogen. På så vis kan du behålla virkesvärdet eftersom de angripna träden kan tas ut ur skogen innan virket förstörs.

1

Vi kommer överens om ett område att analysera utifrån skogsbruksplanen och du får en prisbild för uppdraget.

2

Vi kommer ut med en drönare och samlar in data till analysen.

3

Bilderna från flygningen analyseras av en artificiell intelligens som avgör vilken klass varje enskilt träd ska tillhöra. Resultatet är färdigt inom 24 timmar.

4

Du får tillgång till resultatet via portalen och kan tydligt se hur din skog mår. Utifrån det kan du vidta åtgärder i rätt tid för att minska skadorna.

Kontakta oss!

Är du intresserad av barkborreanalysen eller något annat vi kan erbjuda?

I så fall är du mer än välkommen att kontakta oss. Inga uppdrag är för stora eller för små.

Kontakta oss