Pixellabbets tjänster

Barkborreanalys

Med hjälp av en drönare och en artificiell intelligens kan vi på Pixellabbet effektivt kartlägga barkborreangrepp i din skog. Träden klassas i tre olika klasser efter trädens vitalitet. Resultatet får du direkt till telefonen som en vanlig karta så att du lätt kan lokalisera träden.

Här är ett exempel på hur det skulle kunna fungera.

  1. Vi kommer överens om ett område att analysera och du får en prisbild för analysen.
  2. Vi kommer ut med en drönare och samlar in data till analysen. Du får gärna var med när vi flyger, men vi kan köra på egen hand om det passar dig bättre.
  3. Bilderna från flygningen analyseras av en artificiell intelligens som avgör vilken klass varje enskilt träd ska tillhöra. Resultatet är färdigt redan samma dag.
  4. Du får tillgång till resultatet och kan tydligt se hur din skog mår. I telefonen kan du se var du är direkt på kartan och på sätt enkelt hitta eventuella angrepp.

Du kan kolla på ett exempel för att förstå hur resultatet kommer att se ut eller kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss Exempel

Andra skogsinspektioner

Förutom att hitta barkborrar med hjälp av drönaren, kan man enkelt få en överblick över sin skog. På ett smidigt problem som till exempel vindfällor upptäckas genom att manuellt gå igen bilder och filmer från skogen. Det också att följa drönarkameran på stor bild under flygningen. På så sätt kan man direkt kolla närmar om man ser något problem.

Många gånger kan det vara effektivare att åka ut med drönare för att få en överblick över skogen och avgöra om några problem kräver en inspektion till fots. Det en överblick kan göras med ett ortofoto som du kan läsa mer om nedan. Dessutom kan det vara mycket säkrare att flyga med drönare efter exempelvis en storm än att själv gå i skogen.

Kontakta oss

Ortofoto

Ett ortofoto kan liknas med en väldigt detaljerad satellitkarta eller en stor bild där allt är taget rakt ovanifrån. Beroende på vilken upplösning bilden gör i kan man se varje enskilt barr på en gran eller ett enskilt gruskorn på en byggarbetsplats. Ortofoto funkar också som en vanlig karta, så att man kan mäta direkt på kartan med en noggrannhet på centimeternivå.

För att göra ett ortofoto flyger man i ett rutnät över skogen och tar bilder med jämna mellanrum. Ett program genererar sedan en model av området med hjälp av koordinater från drönarens GPS. Den färdiga modellen kan sedan visas på både datorn och i mobilen direkt i portalen.

Byggarbetsplatser

På samma sätt som ett ortofoto går det att göra 3D-modeller över en byggarbetsplats. Även en 3D-modell som är rätt gjord kan använda för att mäta med hög precision. CAD-ritningar kan läggas samman med en 3D-modell och visa hur det färdiga bygget kommer se ut. Då kan man även mäta skillnaden mellan modellen och CAD-ritningen för att se exempelvis hur mycket jord som behövs för att fylla ut till den tänkta marknivån.

För att göra 3D-modeller till byggarbetsplatser använder vi program från SkyMap.

Kontakta oss

Mäklarfoto

Ett bra sätt att sammanfatta ett hus och dessläge är med hjälp av en drönarbild. Hela tomten kommer med och ger en bra överblick, vilket kan vara avgörande för att en potentiell köpare klicka sig vidare.

Kontakta oss